Məxfilik şərtləri

Azexpress MMC müştərilərinin  şəxsi  məlumatlarının  qorunmasına  cavabdehdir.

Şəxsi  məlumat  deyərkən  Azexpress MMC müştərilərinin www.azexpress.az'a  təqdim  etdikləri  məlumatlar nəzərdə tutulur.


Ümumi  şərtlər:
Azexpress MMC aşağıda  qeyd  edilən məqsədlər  ilə  müştərinin şəxsi məlumatlarını istifadə edə  və  ya  açıqlaya  bilər:
-Xidmət  seçimlərinizi  təyin  etmək  üçün; 
-İnformasiya,  təbliğat,  məhsul  və  xidmətlər,  yenilənmiş marketinq və reklam  materiallarını  sizə  göndərmək  üçün və ya  Azexpress MMC-in  maraqlarını  qorumaq  üçün;
-Problemli  məsələlərin  həlli  üçün;
-Sizin  maraqlarınıza  uyğun  olduğunu  düşündüyümüz,  Azexpress MMC-nin  xidmətləri  və  ya  üçüncü  tərəfin  xüsusi  təkliflərini  təbliğ  etmək  üçün;
Azexpress MMC qeydiyyat formasında tələb edilən  şəxsi məlumatları Azərbaycan Respublikası  Dövlət Gömrük Komitəsi tələblərinə və  ehtiyaclarınıza  uyğun  daha  yaxşı  xidmət  göstərmək  məqsədi  ilə  toplayır.


Təhlükəsizlik  şərtləri:
Azexpress MMC şəxsi  məlumatların  səhvən  silinməsi  və  ya  açıqlanmaması  üçün  Şəxsi  Məlumatların  gizliliyi  və  təhlükəsizliyini  qorumaq  məqsədilə  təşkilati  və  texniki  addımlar  da  daxil  olmaqla  bütün  ehtiyat  tədbirlərinin  görülməsindən  məsuliyyət  daşıyır.
Müştəri  Qeydiyyat  Formasında  tələb  edilən  məlumatlara  verilən  cavablara  görə  məsuliyyət  daşıyır.  Qeydiyyat  bölməsində  tələb  edilən,  məlumatların  natamam  və  ya  qeyri-dəqiq  doldurulmasının  nəticəsində,  müştəriyə göstərilən xidmət,  dayandırıla  və  ya  xidmət  tamamilə  sonlandırıla  bilər.